Våre sykehus

Her er oversikt over kontaktpersonene til hvert av sykehusene og adresser.

Bidrag til Ringerike, Ullevål og SSE (spesialsykehuset for epilepsi):
Susanne Øverby
Rudvangveien 19
3530 Røyse

Bidrag til Bærum, SSE (spesialsykehuset for epilepsi) og Drammen:
Hilde B. Gjertsen
Sandviksveien 58c
1363 Høvik

Bidrag som skal leveres på Ahus sendes til:
NFI: Carianne Sandvik
Vardeveien 124
2020 Skedsmokorset
Eller leveres på Lillestrømsysenter
(Voldgaten 12, 2000 Lillestrøm)
Barneavdelingen:
Sendes eller leveres direkte til Uglemor AS
Sagstueveien 1, 1914 Ytre Enebakk
(v/Line Anita De Sousa)

Bidrag til Nordlandssykehuset Bodø kan sendes til:
Ebba Sommerseth
Fitjanveien 16
8050 Tverlandet
eller leveres til Frk.Brekke
(Storgata 5, 8006 Bodø)
Bidrag til St.Olavs kan sendes til:
Ruth Sandvik
Brøttemsvegen 1117, 7540 Klæbu
Bidrag til Helgelandssykehuset Mo i Rana kan sendes til:
Randi Elisabeth Hjertås Pettersen
Stillvassveien 10
8630 Storforshei
Eller leveres til MoUll – Gaver & Tekstil<
(Ranheimgata 6, 8622 Mo i Rana)


Bidrag til sykehuset i Østfold Kalnes og Rikshospitalet kan sendes til:
Camilla Niltveit
Rudskogveien 4
1894 Rakkestad

 

Bidrag til SUS (Stavanger universitetssykehus):
Trine Hellestø Maudal

Jødestadveien 38, 4311 Hommersåk

 

Bidrag til UNN (Tromsø):
Elise Steffensen Mengkrogen
Midtgårdvegen 2
9105 Kvaløya

Bidrag til NFI Sørlandssykehuset

Yvonn Bouddount, Heldalsplatået 10. 4810 Eydehavn