Våre sykehus

Her er oversikt over kontaktpersonene til hvert av sykehusene og adresser.

Bidrag til Ringerike, Ullevål:
Susanne Øverby

Rudvangveien 15, 3530 Røyse

Bidrag til Bærum og Drammen:

Hilde B. Gjertsen

Sandviksveien 58c, 1363 Høvik

Bidrag som skal leveres på Ahus sendes til:
NFI: Carianne Sandvik
Vardeveien 124, 2020 Skedsmokorset
Eller leveres på Lillestrøm sysenter
(Voldgaten 12, 2000 Lillestrøm)
Barneavdelingen:
Sendes eller leveres direkte til Uglemor AS
Sagstueveien 1, 1914 Ytre Enebakk
(v/Line Anita De Sousa)
Bidrag til Nordlandssykehuset Bodø kan sendes til:
Ebba Sommerseth
Fitjanveien 16, 8050 Tverlandet
eller leveres til Frk.Brekke
(Storgata 5, 8006 Bodø)
Bidrag til St.Olavs kan sendes til:
Christina Kildal
Fortunalia 64
7057 Jonsvatnet Trondheim.

Eller levers til Klar, ferdig – sy!
(Jomfrugata 17b, Trondheim)
Bidrag til Helgelandssykehuset Mo i Rana kan sendes til:
Randi Elisabeth Hjertås Pettersen
Stillvassveien 10
8630 Storforshei
 
Eller leveres til MoUll – Gaver & Tekstil<
(Ranheimgata 6, 8622 Mo i Rana)

Bidrag til sykehuset i Østfold Kalnes kan sendes til:

Camilla Niltveit

Rudskogveien 4

1894 Rakkestad

Bidrag til SUS (Stavanger universitetssykehus):

Sol Andersen

Stokkalandsbakken 17

4362 Vigrestad